8 grudnia nie jest odosobnionym przypadkiem

Rozgromienie grupy „8 grudnia” jest bardzo podobne do innych przypadków represji, które pojawiły się w ramach „wojny z terrorem” i jej narracji na całym świecie. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na operacje Pandora (Hiszpania), Backfire (USA), Network case (Rosja), Fénix (Czechy) czy Tarnac (Francja), możemy znaleźć podobieństwa. Sposób, w jaki zazwyczaj dochodzi do rozprawy z „przestępcami”, jest spektakularny: przyjeżdżają nieoznakowane furgonetki i oddziały policji szturmują mieszkania różnych osób. Kominiarki, broń automatyczna i tarcze kuloodporne są często widoczne na miejscu zdarzenia, aby nadać akcji bardzo poważny wygląd i przedstawić aresztowanych jako bardzo niebezpiecznych osobników. Czasami w takich przypadkach dochodzi do prowokacji — infiltracji przez agentów policyjnych, którzy wabią podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Następnie operacja zyskuje rozgłos w mediach — policja twierdzi, że udało się zneutralizować komórkę lub siatkę terrorystyczną, demonizuje aresztowanych, przedstawia ich w określony sposób. Potem sprawa ciągnie się przez kilka lat z niewielkimi lub nieistotnymi dowodami w stosunku do przedmiotu i skali pierwotnego oskarżenia. Towarzysze spędzają od kilku miesięcy do ponad roku w areszcie, często w bardzo surowych warunkach. Kiedy sprawa trafia do sądu, proces ujawnia brak dowodów, dziury w narracji śledztwa i ogólnie słabą i nieprzekonującą sprawę. Wszystko się wówczas rozpada, ludzie zostają uznani za niewinnych lub otrzymują wyrok w zawieszeniu, lub podobną niewielką karę — jeśli porównać ją z tym, jakie wrażenie sprawiały na początku straszne oskarżenia o terroryzm.

Władze na całym świecie pracują nad strategiami zwalczania różnych radykalnych ruchów, odbudowują własną legitymację i stają się bardziej skuteczne w represjonowaniu tych elementów społeczeństwa, które stanowią zagrożenie dla status quo, oferując alternatywy, praktykując opór i rewolucyjne organizowanie się. Jeśli chcemy być silni jako ruch, musimy pracować nad tym, jak bronić się przed represjami — neutralizować ich skuteczność bez obezwładniania nas samych, a także nad tym, jak wspierać towarzyszy, którzy znajdują się na jednym z wielu frontów naszej walki, przetrzymywani w więzieniach. Solidarność oznacza budowanie ruchu, nie tylko działanie w reakcji na posunięcia państwa. Kiedy nasi towarzysze są przetrzymywani w więzieniach lub spotykają się z innymi rodzajami represji, musimy skupić wszystkie emocje, jakie to w nas wywołuje, w tym wściekłość — i użyć ich w strategicznym długoterminowym organizowaniu z taką samą powagą i determinacją, jaką odczuwamy teraz.

Możemy uczyć się na podobnych wzorcach represji na całym świecie. Jeśli jesteście zainteresowani, przeczytajcie artykuł Taking a Global View at Repression (https://crimethinc.com/2018/08/28/taking-a-global-view-of-repression-the-prison-strike-and-the-week-of-solidarity-with-anarchist-prisoners) oraz broszurę Repression Patterns in Europe (https://solidarity.international/index.php/2017/07/21/on-repression-patterns-in-europe/).

Solidarność z towarzyszami oskarżonymi w sprawie z 8 grudnia!
Dopóki wszyscy nie będą wolni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s