Co się stało?

We wtorek, 8 grudnia 2020 roku, DGSI, francuska jednostka policji antyterrorystycznej, w całej Francji dokonano aresztowania dziewięciorga towarzyszy. W Tuluzie, w Dordogne, w regionie paryskim, w Bretanii i w Rennes. Anarchistów oskarża się o bycie „związkiem przestępczym planującym atak terrorystyczny”. Wszyscy, z wyjątkiem jednego towarzysza zostali zwolnieni, niektórzy po miesiącach spędzonych w areszcie tymczasowym. Oczekują na proces i znajdują się pod nadzorem sądu. Oskarżeni, z których nie wszyscy się znają osobiście, byli przez długi czas inwigilowani, w tym inwigilowani cyfrowo, np. poprzez umieszczanie urządzeń nagrywających w pojazdach, jak również inwigilowani fizycznie.


Jeden z towarzyszy, znany jako Libre Flot, wciąż jest przetrzymywany w izolatce z ograniczonym dostępem odwiedzających. Oficjalnym powodem podawanym jako uzasadnienie ciągłego przetrzymywania tego towarzysza, i to w takich warunkach, gdy wszyscy inni oskarżeni zostali zwolnieni, jest fakt, że władze i sąd uznają go za przywódcę „grupy”. W ten sposób uzasadniają surowe warunki jego przetrzymywania — aby zapobiec tzw. możliwemu wpływowi na innych oskarżonych.
Wcześniej w lutym, sąd odrzucił wniosek Libre Flot o zwolnienie (po ponad roku) z aresztu i możliwość odpowiadania z wolnej stopy.
We Francji powstał Komitet 8/12 na rzecz wsparcia anarchistów, wrobionych w kryminalną sprawę „Grupy 8 grudnia”. Do tej pory cała sprawa nie jest znana na skalę międzynarodową, z powodu bariery językowej. Teraz potrzebujemy międzynarodowej solidarności i zwracamy się z apelem do towarzyszy na całym świecie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s