Wezwanie do działania: Międzynarodowy Dzień Solidarności 4 kwietnia 2022 r.

8 grudnia 2020 r. grupa siedmiu osób została aresztowana przez państwo francuskie za rzekome powiązania z terroryzmem. Wszystkie te osoby, z wyjątkiem jednej, zostały zwolnione bez postawienia konkretnych zarzutów, poza zarzutem “spisku kryminalnego”, który może być wykorzystany do zaostrzenia wyroku i odebrania praw. Libre Flot został przeniesiony do izolatki kilka dni po aresztowaniu i jest jedynym z aresztowanych, który nadal przebywa za kratkami.

Przez cały okres jego uwięzienia państwo francuskie próbowało twierdzić, że działania Flota, polegające na przyłączeniu się do walki wyzwoleńczej przeciwko Państwu Islamskiemu, są takie same jak działania tych, którzy wyjechali do Syrii, aby przyłączyć się do ISIS.

27 lutego Flot rozpoczął strajk głodowy na znak protestu przeciwko ponad 14 miesiącom aresztu tymczasowego, oskarżeniu o spisek siedmiu osób, które nawet się nie znały, oraz próbom państwa francuskiego, by twierdzić, że ci, którzy walczyli z Państwem Islamskim, nie różnią się od członków ISIS, którym się przeciwstawiali.

24 marca, po znacznej utracie wagi i z problemami zdrowotnymi, Libre Flot został hospitalizowany.

4 kwietnia będzie 36. dniem jego strajku głodowego.

4 kwietnia przypadają również jego urodziny.

W tym dniu wzywamy do ustanowienia międzynarodowego dnia solidarności. Wzywamy wszystkich towarzyszy i każdego przyzwoitego człowieka, który ma poczucie sprawiedliwości, do protestowania przed ambasadami, konsulatami i instytutami Francji lub do znalezienia innego sposobu wyrażenia sprzeciwu wobec tej rażącej niesprawiedliwości.

ZNISZCZYĆ WSZYSTKIE WIĘZIENIA.

WOLNOŚĆ DLA UWIĘZIONYCH TOWARZYSZY.

Solidarność z towarzyszami we Francji!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s